Chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh            
Nhà Chị Lan Long Biên        
Nhà Chú Hùng        
Học viện hành chính quốc gia        
Sàn BĐS Hoàng Vương