Chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh            
Nhà Chú Hùng        
Nhà Chị Lan Long Biên        
Học viện hành chính quốc gia        
Sàn BĐS Hoàng Vương